Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията по риболова в централната западна част на Атлантическия океан ПРИЛОЖЕНИЯ към предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията по риболова в централната западна част на Атлантическия океан
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Western Central Atlantic Fishery Commission ANNEXES to the proposal for a COUNCIL DECISION concerning the position to be taken on behalf of the European Union in the Western Central Atlantic Fishery Commission
Дата на документа: 10/07/2019
№ на документ: COM(2019) 284
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове