Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно оценката на рамката за сътрудничество между звената за финансово разузнаване
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units
Дата на документа: 24/07/2019
№ на документ: COM(2019) 371
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове