Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането през 2018 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането през 2018 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the application in 2018 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION on the application in 2018 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents
Дата на документа: 29/07/2019
№ на документ: COM(2019) 356
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове