Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен доклад относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в Европейския съюз за 2017 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report on the Safety of Offshore Oil and Gas Operations in the European Union for the Year 2017
Дата на документа: 30/07/2019
№ на документ: COM(2019) 358
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове