Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица ПРИЛОЖЕНИЕ към Проект на предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation ANNEX to the Draft proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation
Дата на документа: 30/08/2019
№ на документ: COM(2019) 401
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове