Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the General Council of the World Trade Organisation ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the General Council of the World Trade Organisation
Дата на документа: 30/10/2019
№ на документ: COM(2019) 563
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове