Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Подкрепа за Западните Балкани за борба с COVID-19 и за възстановяване след пандемията Принос на Европейската комисия за срещата на лидерите от ЕС и от Западните Балкани на 6 май 2020 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Support to the Western Balkans in tackling COVID-19 and the post-pandemic recovery Commission contribution ahead of the EU-Western Balkans leaders meeting on 6 May 2020
Дата на документа: 29/04/2020
№ на документ: COM(2020) 315
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове