Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно равенството, приобщаването и участието на ромите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Roma equality, inclusion and participation
Дата на документа: 07/10/2020
№ на документ: COM(2020) 621
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове