Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне, по силата на Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета, на временна подкрепа на Унгария с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION granting temporary support under Regulation (EU) 2020/672 to Hungary to mitigate unemployment risks in the emergency following the COVID-19 outbreak
Дата на документа: 07/10/2020
№ на документ: COM(2020) 651
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове