Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на Споразумението в областта на рибарството с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и с Кралство НорвегияПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на Споразумението в областта на рибарството с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и с Кралство Норвегия
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of the Fisheries Agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of NorwayANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Fisheries Agreement with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Norway
Дата на документа: 07/10/2020
№ на документ: COM(2020) 637
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове