Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно използването от институциите през 2018 г. на Регламент № 495/77 на Съвета, последно изменен с Регламент № 1945/2006 (относно задълженията по дежурство), на Регламент № 858/2004 на Съвета (относно труда в особено вредни условия) и на Регламент № 300/76 на Съвета, последно изменен с Регламент № 1873/2006 (относно непрекъснатата работа или работата на смени)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the use made in 2018 by the institutions of Council Regulations No 495/77, last amended by Regulation No 1945/2006 (on standby duty), No 858/2004 (on particularly arduous working conditions), and No 300/76, last amended by Regulation No 1873/2006 (on shift work)
Дата на документа: 08/10/2020
№ на документ: COM(2020) 634
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове