Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Финансова информация относно Европейския фонд за развитие Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози за поетите задължения, плащанията и вноските от държавите членки за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. и необвързваща прогноза за 2023—2024 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Financial information on the European Development Fund European Development Fund (EDF): forecasts of commitments, payments and contributions from Member States for 2020, 2021, 2022 and non-binding forecast for the years 2023-2024
Дата на документа: 08/10/2020
№ на документ: COM(2020) 638
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове