Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 9 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Полша и Хърватия и за извършване на авансови плащания за Хърватия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Испания във връзка с кризисни ситуации по отношение на общественото здраве
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 9 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Croatia and Poland in relation to a natural disaster and to provide for the payment of advances to Croatia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Portugal and Spain in relation to a public health emergency
Дата на документа: 09/10/2020
№ на документ: COM(2020) 961
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове