Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на уведомяването за различия, отнасящи се до приложения 1, 3, 4, приложение 6, части I, II и III, приложение 10, томове I и II, приложение 11, приложение 14, томове I и II, приложение 15 и приложение 16, томове I, II и III към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и в рамките на Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на приемането на изменения 46 и 39 на приложение 6, части I и II към Конвенцията, свързани с отлагане на бъдещото изискване за оборудване във връзка с устройство за запис на разговорите в пилотската кабина (CVR) с продължителност на записа 25 часа, с цел избягване на нежелани последици от извънредната ситуация, породена от COVID-19. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на уведомяването за различия, отнасящи се до приложения 1, 3, 4, приложение 6, части I, II и III, приложение 10, томове I и II, приложение 11, приложение 14, томове I и II, приложение 15 и приложение 16, томове I, II и III към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и в рамките на Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на приемането на изменения 46 и 39 на приложение 6, части I и II към Конвенцията, свързани с отлагане на бъдещото изискване за оборудване във връзка с устройство за запис на разговорите в пилотската кабина (CVR) с продължителност на записа 25 часа, с цел избягване на нежелани последици от извънредната ситуация, породена от COVID-19.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization as regards notification of differences to Annexes 1, 3, 4, 6, Parts I, II and III, 10, Volumes I and II, 11, 14, Volumes I and II, 15 and 16, Volumes I, II and III, to the Convention on International Civil Aviation and in the Council of the International Civil Aviation Organization in respect of the adoption of Amendments 46 and 39 to Annex 6, Parts I and II, to that Convention, related to deferral of the future equipage requirement for 25-hour cockpit voice recorder (CVR) to avoid unintended consequences due to the COVID-19 contingency. ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization as regards notification of differences to Annexes 1, 3, 4, 6, Parts I, II and III, 10, Volumes I and II, 11, 14, Volumes I and II, 15 and 16, Volumes I, II and III, to the Convention on International Civil Aviation and in the Council of the International Civil Aviation Organization in respect of the adoption of Amendments 46 and 39 to Annex 6, Parts I and II, to that Convention, related to deferral of the future equipage requirement for 25-hour cockpit voice recorder (CVR) to avoid unintended consequences due to the COVID-19 contingency
Дата на документа: 09/10/2020
№ на документ: COM(2020) 649
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове