Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 10 КЪМ БЮДЖЕТА ЗА 2020 г. Увеличение на бюджетните кредити за плащания в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и други корекции на разходите и приходите
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N°10 TO THE GENERAL BUDGET 2020 Increase of payment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and other adjustments to expenditure and revenue
Дата на документа: 09/10/2020
№ на документ: COM(2020) 962
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове