Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за напредъка по отношение на конкурентоспособността на чистата енергия {SWD(2020)953}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress of clean energy competitiveness {SWD(2020)953}
Дата на документа: 14/10/2020
№ на документ: COM(2020) 953
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове