Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Готовност за стратегии за ваксиниране и внедряване на ваксини срещу COVID-19
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment
Дата на документа: 15/10/2020
№ на документ: COM(2020) 680
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове