Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на плана за действие за военната мобилност от юни 2019 г. до септември 2020 г.
Заглавие на английски: JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Action Plan on Military Mobility from June 2019 to September 2020
Дата на документа: 19/10/2020
№ на документ: JOIN(2020) 16
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове