Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно въпроси, свързани с валутните курсове на CFA франк и коморски франк (98/683/ЕО)
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 23 November 1998 concerning exchange rate matters relating to the CFA franc and the Comorian franc (98/683/EC)
Дата на документа: 20/10/2020
№ на документ: COM(2020) 658
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове