Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет за митническо сътрудничество ЕС— Канада във връзка с приемането на решението относно взаимното признаване на програмата на Канада за закрила на партньорите и на програмата за одобрени икономически оператори на Европейския съюз ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет за митническо сътрудничество ЕС— Канада във връзка с приемането на решението относно взаимното признаване на програмата на Канада за закрила на партньорите и на програмата за одобрени икономически оператори на Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-Canada Joint Customs Cooperation Committee as regards the adoption of the decision concerning the mutual recognition of the Partners in Protection Programme of Canada and the Authorised Economic Operators Programme of the European Union ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-Canada Joint Customs Cooperation Committee as regards the adoption of the decision concerning the mutual recognition of the Partners in Protection Programme of Canada and the Authorised Economic Operators Programme of the European Union
Дата на документа: 20/10/2020
№ на документ: COM(2020) 655
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове