Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2021 г. и 2022 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2021 г. и 2022 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2021 and 2022 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2021 and 2022 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks
Дата на документа: 22/10/2020
№ на документ: COM(2020) 666
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове