Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство, по отношение на изменението на допълнения 2-В-1 и 2-В-2 от приложение 2-В относно моторните превозни средства и частите ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство, по отношение на изменението на допълнения 2-В-1 и 2-В-2 от приложение 2-В относно моторните превозни средства и частите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership regarding the amendment of Appendices 2-C-1 and 2-C-2 to Annex 2-C on Motor Vehicles and Parts ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership regarding the amendment of Appendices 2-C-1 and 2-C-2 to Annex 2-C on Motor Vehicles and Parts
Дата на документа: 28/10/2020
№ на документ: COM(2020) 678
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове