Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИИТЕ, КОИТО СЕ ПОКРИВАТ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ Положение към 31 декември 2019 г. {SWD(2020)241}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON GUARANTEES COVERED BY THE GENERAL BUDGET Situation at 31 December 2019 {SWD(2020)241}
Дата на документа: 28/10/2020
№ на документ: COM(2020) 677
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове