Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА COVID-19 Насоки относно лицата, освободени от временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС във връзка с изпълнението на Препоръка 2020/912 на Съвета от 30 юни 2020 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL COVID-19 Guidance on persons exempted from the temporary restriction on non-essential travel to the EU as regards the implementation of Council Recommendation 2020/912 of 30 June 2020
Дата на документа: 28/10/2020
№ на документ: COM(2020) 686
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове