Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Подобряване на зелените ленти за преминаване в помощ на икономиката в условията на новата вълна на пандемията от COVID-19ПРИЛОЖЕНИЯ към Съобщение на Комисията Подобряване на зелените ленти за преминаване в помощ на икономиката в условията на новата вълна на пандемията от COVID-19
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL upgrading the transport Green Lanes to keep the economy going during the COVID-19 pandemic resurgenceANNEXES to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council upgrading the transport Green Lanes to keep the economy going during the COVID pandemic resurgence
Дата на документа: 28/10/2020
№ на документ: COM(2020) 685
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове