Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL on additional COVID-19 response measures
Дата на документа: 28/10/2020
№ на документ: COM(2020) 687
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове