Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Технически корекции на финансовата рамка за 2008 г. в съответствие с промените в БНД (Точка 16 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Technical adjustment of the financial framework for 2008 in line with movements in GNI (Point 16 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management)
Дата на документа: 24/04/2007
№ на документ: COM(2007) 208
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове