Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на Решение 1999/784/EО на Съвета от 22 ноември 1999 г., изменено с Решение 2239/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в Европейската аудиовизуална обсерватория
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the implementation of Council Decision 1999/784/EC of 22 November 1999 as amended by Decision 2239/2004/EC of the EP and the Council concerning Community participation in the European Audiovisual Observatory
Дата на документа: 10/01/2007
№ на документ: COM(2006) 835
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове