Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно изменение на Регламент (ЕО) №601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои правила на контрол, свързани с риболовните дейности в областта, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика и отменящ Регламенти (ЕИО) № 3943/90, (ЕО) № 66/98 и (ЕО) № 1721/1999
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 601/2004 of 22 March 2004 laying down certain control measures applicable to fishing activities in the area covered by the Convention on the conservation of Antarctic marine living resources and repealing Regulations (EEC) No 3943/90, (EC) No 66/98 and (EC) No 1721/1999
Дата на документа: 09/01/2007
№ на документ: COM(2006) 867
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове