Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно Финансовия регламент, приложим за Агенцията за доставки на Евратом
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Financial Regulation applicable to the Euratom Supply Agency
Дата на документа: 16/03/2007
№ на документ: COM(2007) 108
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове