Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ТЪЛКУВАТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Съответни правомощия, запазени от държавата-членка по произход и от приемащата държава-членка при търгуване на ПКИПЦК в съответствие с Раздел VIII от Директивата за ПКИПЦК
Заглавие на английски: INTERPRETATIVE COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Respective powers retained by the Home Member State and the Host Member State in the marketing of UCITS pursuant to Section VIII of the UCITS Directive
Дата на документа: 19/03/2007
№ на документ: COM(2007) 112
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове