Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Отговори на държавите-членки на годишния доклад на Сметната палата за 2005 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Member States' replies to the Court of Auditors' 2005 Annual Report
Дата на документа: 21/03/2007
№ на документ: COM(2007) 118
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове