Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Към устойчиво управление на водите в Европейския съюз - Първи етап от прилагането на Рамковата директива за водите 2000/60/EО
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL -Towards sustainable water management in the European Union - First stage in the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC
Дата на документа: 22/03/2007
№ на документ: COM(2007) 128
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове