Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ТРЕТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за изпълнението на на Регламент на Съвета (EО) № 797/2004относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти
Заглавие на английски: THIRD REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of Council Regulation (EC) No 797/2004 on measures improving general conditions for the production and marketing of apiculture products
Дата на документа: 23/03/2007
№ на документ: COM(2007) 131
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове