Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Трансевропейски мрежи: Към интегриран подход
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Trans-European networks: Towards an integrated approach
Дата на документа: 21/03/2007
№ на документ: COM(2007) 135
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове