Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Туркменистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL AND COMMISSION DECISION on the conclusion of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Turkmenistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
Дата на документа: 30/03/2007
№ на документ: COM(2007) 141
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове