Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с член 251, параграф 2, алинея втора на Договора за създаване на ЕО относно обща позиция, приета от Съвета с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета, относно общите правила за предоставяне на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейската транспортна и енергийна мрежи
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European transport and energy networks
Дата на документа: 23/03/2007
№ на документ: COM(2007) 152
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове