Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - РЕГУЛИРАНЕ И ПАЗАРИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ 2006 - (12-ти ДОКЛАД)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EUROPEAN ELECTRONIC COMMUNICATIONS REGULATION AND MARKETS 2006 - (12th REPORT)
Дата на документа: 29/03/2007
№ на документ: COM(2007) 155
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове