Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - „ПО-ДОБРО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 2006 г.“, съгласно член 9 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност (14-ти доклад)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - “BETTER LAWMAKING 2006” pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality (14th report)
Дата на документа: 06/06/2007
№ на документ: COM(2007) 286
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове