Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно изменение на Директива 2003/109/ЕО за разширяване на обхвата до лица, ползващи се с международна закрила
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2003/109/EC to extend its scope to beneficiaries of international protection
Дата на документа: 06/06/2007
№ на документ: COM(2007) 298
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове