Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно подписването и временното прилагане от името на Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности от една страна и Конфедерация Швейцария, от друга страна - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно сключването от името на Европейската общност и на Европейската общност за атомна енергия на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности от една страна и Конфедерация Швейцария, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE COUNCIL AND OF THE COMMISSION on the signature and provisional application on behalf of the European Community and the European Atomic Energy Community of the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the European Communities of the one part and the Swiss Confederation of the other part - Proposal for a DECISION OF THE COUNCIL AND OF THE COMMISSION on the conclusion on behalf of the European Community and the European Atomic Energy Community of the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the European Communities of the one part and the Swiss Confederation of the other part
Дата на документа: 01/06/2007
№ на документ: COM(2007) 305
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове