Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Удължаване на основните трансевропейски оси до съседните страни - Насоки за транспорта в Европа и съседните региони
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Extension of the major trans-European transport axes to the neighbouring countries - Guidelines for transport in Europe and neighbouring regions
Дата на документа: 31/01/2007
№ на документ: COM(2007) 32
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове