Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Секторно проучване съгласно член 17 от Регламент 1/2003 относно банкиране на дребно (окончателен доклад)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Sector Inquiry under Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 on retail banking (Final Report)
Дата на документа: 31/01/2007
№ на документ: COM(2007) 33
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове