Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18/EО на Европейския парламент и на Съвета, на продукта картофи (Solanum tuberosum L. линия EH92-527-1), генетично модифицирани за повишено съдържание на компонента на скорбялата амилопектин (Само текстът на шведски език е автентичен)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a potato product (Solanum tuberosum L. line EH92-527-1) genetically modified for enhanced content of the amylopectin component of starch (Only the Swedish text is authentic)
Дата на документа: 13/06/2007
№ на документ: COM(2007) 336
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове