Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on statutory plates and inscriptions for motor vehicles and their trailers, and their location and method of attachment
Дата на документа: 21/06/2007
№ на документ: COM(2007) 344
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове