Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Конвенция между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, както и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the signing of the Convention between the European Community and the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Swiss Confederation, and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
Дата на документа: 06/07/2007
№ на документ: COM(2007) 387
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове