Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси но Общността - Борба с измамите - Годишен доклад за 2006 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the financial interests of the Communities – Fight against fraud – Annual report 2006
Дата на документа: 06/07/2007
№ на документ: COM(2007) 390
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове