Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
Дата на документа: 12/07/2007
№ на документ: COM(2007) 404
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове