Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the facilitation of issuance of short-stay visas - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the facilitation of issuance of short-stay visas
Дата на документа: 17/07/2007
№ на документ: COM(2007) 413
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове