Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА относно опростена бизнес среда за дружества в областите на дружественото право, счетоводството и одита
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on a simplified business environment for companies in the areas of company law, accounting and auditing
Дата на документа: 10/07/2007
№ на документ: COM(2007) 394
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове